Багато з цих слів ще навіть не увійшли до словників.

В Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України навели приклади нових прислівників, що виникають за усталеними зразками на заміну частотних зворотів. Список можна знайти на Facebook-сторінці інституту.

Фахівці зазначають, що поява таких слів свідчить про те, що «мова наша не стоїть на місці, а жваво розвивається».

«Уживаймо прислівники! З ними наше мовлення стає влучним, виразним, лаконічним» — йдеться в дописі.

Два десятки прислівників, наведених в списку, вже трапляються в мовленні, але ще не встигли потрапити в нормативні словники:

 • цього року > ЦЬОГÓРÍЧ;
 • того року > ТОГÓРІЧ;
 • минулого року > МИНУЛОРÍЧ (пор. ще ТОРÍК);
 • цілий рік > ЦІЛОРÍЧ;
 • в усі боки > ВУСІБÍЧ;
 • з усіх боків > ЗУСÍБÍЧ;
 • з одного боку > ЗОДНОБÍЧ;
 • з другого боку > ЗДРУГОБÍЧ;
 • на другий день > ДРУГÓДНІ;
 • у котрий раз, не вперше > ВКÓТРЕ;
 • у черговий раз > ВЧЕРГÓВЕ;
 • у зайвий раз > ВЗÁЙВЕ;
 • у першу чергу > ВПЕРЕВÁЖ;
 • у багато разів > ВБАГАТОКРÁТ;
 • перш за все > ЗАВПÉР;
 • із заплющеними очима > НАВЗÁПЛЮШКИ;
 • для загального огляду > НАВСЕПОКÁЗ;
 • із самого початку > НАСАМПОЧÁТОК;
 • не поспішаючи > НЕВПÓСПІХ;
 • все, що можна зробити > ЩОЗМÓГА;
 • щодня перед сходом сонця > ЩОДÓСВІТА.